تلفن: 09034271444 - 02188674965 | شنبه تا چهارشنبه ۱۱ الی ۱۹، پنجشنبه ۱۱ الی ۱۶
آدرس جردن، خیابان شریفی، پلاک ۳۲، طبقه دوم واحد ۳